خرید تخم نطفه دار

 شاید برای خرید تخم انواع پرندگان به اینترنت مراجعه کرده باشید و چند شماره تماس پیدا کنید و تماس بگیرید.و فروشنده از تضمین نمودن و نطفه دار بودن تخم صحبت کند .در تمام مزارع پرورش پرندگان دنیا اولین موضوع که در هنگام خرید به شما میگویند که تخم نطفه دار برای جوجه شدن هیچ تضمینی ندارد و واقیعت مساله همین است .تضمین برای تخم نطفه دار اصلا وجود ندارد.موضوع دوم این که خیلی از فروشندگان و یا خریداران از داشتن دستگاهی صحبت میکنن که قبل از ورود تخم به دستگاه نطفه دار بودن آن را نگاه میکنند باید اطمینان داشته باشید این چنین دستگاهی در ایران وجود ندارد و در دنیا هم هنوز مقاله یا سایت معتبری از این دستگاه که دلالان تخم ایران ساخته اند خبری نیست و کلاه برداری محض است.موضوع سوم بسیاری از خریداران تخم ابراز میکنند که با نگاه کردن به تخم جوجه شدن و نشدن تخم را تشخیص میدهند احتمال این کار بر اساس تجربه افراد ضریب پایینی دارد و قابل استناد نیست . پس هنگام خرید تخم به صحبت های فروشنده دقت کنید.