مطالب آموزشی

(پرولاپس رحم) بیرون زدگی رحم پرندگان

 

علل بیرون زدگی رحم در پرندگان تخم گذار:

 

1:( آب آوردن شکم ) یا سلولیت. ( چربی موضعی شکم )

2:چاقی

3:سن بالا

4:استرس

درمان:

پرنده را از گله جدا کرده و در مکان آرام و ساکت قرنطینه کنید.به آب آشامیدنی آن مولتی ویتامین اضافه کنید.و ذرت ،گندم و جو پودر شده را با هم ترکیب کرده و مقداری پودر کانییون(مواد معدنی) به آن اضافه کرده و به مدت 2 هفته هر روز یکبار به پرنده داده شود . یونجه تازه شبدر تازه کاهوتازه پیاز خام خرد شده گوجه فرنگی هر روز به پرنده داده شود. سبزیجات ذکر شده روزی دو بار به پرنده داده شود.

 

فروش قرقاول

درباره نحوه خرید قرقاول باید توجه داشت که تا حد امکان جوجه یک ماه به بالا خریداری شود به چند دلیل:

1:تشخیص سن پرنده مولد سخت است.

2:امکان پیر بودن پرنده مولد زیاد است.

3:پرنده به شرایط مکان قبلی عادت دارد.و تا عادت دوباره به محل فعلی زمان بر و دردسر ساز است.

4:پرنده مولد گران قیمت است. جوجه قرقاول نصف قیمت مولد را دارد و برای خریدار صرفه اقتصادی دارد.

پس از جوجه قرقاول یک ماه به بالا و نیمچه برای شروع کار پرورش قرقاول استفاده شود بهتر است.

اگر قصد خرید پرنده مولد را دارد از مزارع  رسمی خریداری کنید.

شرایط مطلوب انکوباسیون، هچ و ذخیره سازی تخم انواع پرندگان

برای ذخیره سازی انواع تخم برای 3- 4 روز  5-6 درجه چرخش  در روز برای جلوگیری از چسبیدن زرده  به پوسته  انجام شود.

سن مناسب برای جفتگیری قرقاول

سن مناسب برای جفتگیری جوجه قرقاول نر و جوجه قرقاول های ماده ، 8 ماهگی است

جوجه قرقاولهای نر در اوایل 6 یا 8ماهگی از نظرجنسی فعال هستند ، اما برای باروری بیشتر و موثرتر جفتگیری را تا 8 ماهگی باید به تاخیر انداخت.نیمچه ها ی ماده در حدود 8 یا 10 ماهگی تخمگذاری را شروع می کنند ، اما اولین تخمهای آنها کوچک است و امکان جوجه کشی از آنهاضعیف است.اندازه تخمها برای جوجه کشی باید متوسط باشد - 30گرم است تنها تخمهای نطفه دار جهت جوجه گیریمناسبند.برای تولید تخمهای نطفه دار، قرقاولهای ماده و قرقاولهای نر را همراه هم در قفسهای  مشترک قرار دهید وتا زمانی که به تخمهای نطفه دار احتیاج دارید، آنها را با هم نگهداری کنید.برای یک دسته قرقاول 5 تایی ، یک قرقاول نر کافی است، اما دسته های بزرگتر به دو یا چند قرقاول احتیاج دارند.ظرف یک یا دو روز ، همه قرقاولهای ماده جفتگیری کرده وتخم های نطفه دار تولید می کنند.یک دسته قرقاول جفت گیری شده باید دسته کم 80درصد تخم نطفه دار تولید کند.نسبت قرقاولهای نر به قرقاولهای ماده در یک گله بستگی به نوع نژاد دارد و از این قرار است.

نوع قرمز و سبز و سفید گردن حلقه ای:یک قرقاول نر و 5 ماده

نوع سیلور و بلژیکی:یک قرقاول نر و 4 تا 5 ماده(دوساله بالغ می شوند).

قرقاولهای جوان باروری بالاتری دارند وتخمهای آنها از قابلیت جوجه کشی بیشتری نسبت به افراد پیر برخوردار است(البته بسته به نوع تغذیه دارد) . اما باوریو کار آیی قرقاولهای ماده و قرقاولهای نر در سومین سال تخمگذاری کمتر است   تعداد تخمو درصد نطفه دار بودن یک قرقاول سه ساله بسیارپایین است و گاهی تا ۵۰ درصد یا کمتر کاهش می یابد . قابلیت جوجه گیری از یک دسته قرقاول ماده سه ساله به مراتب کمتر از یک دسته قرقاول ماده یک ساله و دوساله است . جفتگیری قرقاولهای ماده دو ساله یامسن تر با جوجه قرقاولهای یک و دوساله از لحاظ باروری و قابلیت جوجه کشی پرثمرتر ازجفتگیری با قرقاولهای نر سه و چهار ساله است .حتی در دسته هایی که در اولین فصل تولید تخم هستند ،درصد باروری و قابلیت جوجه کشی در پایان فصل به تدریج کاهش می یابد . از آنجا که اسپرم در داخل لوله رحمی (مجرای عبور تخم) ذخیره می شود ، قرقاولهای ماده قادرند تنها با یک مرتبه جفت گیری ، تا پانزده روزتخمهای نطفه دار تولید کنند. به عبارت دیگر حتی اگر همه قرقاولهای نررا از دسته قرقاولهای مادهجدا کنند ، قرقاولهای ماده می توانند تا چند هفته به تولید تخمهای نطفه دار ادامه دهند .تحت بعضی شرایط شناسایی پدر جوجه ها ضرورت می یابد . بنابراین با این تصور که قرقاولهای ماده درتله های تخمگذاری  تخم می گذارد و شماره قرقاول ماده روی تخم ثبت می شود ، قرقاولهای نر قدیمی باید از دسته جدا شده و دست کم دو هفته پیش از آن که تخمها به منظور جوجه کشی ذخیره شوند ، قرقاولهای نر جدید به دسته می پیوندند. در این مدت اسپرم های جدیدجایگزین اسپرم های کهنه در لوله های رحمی می شوند . اسپرم های جدید فراوان تر ونیرومندترند و به همین دلیل قابلیت بارور کردن تخمها در آنها بیشتراست.

::منابع تهیه تخمهای نطفه دار برای جوجه کشی::

بهترین منبع تهیه تخمهای مناسب جوجه کشی ،قرقاولهای خودتان است . همچنین می توانید از مزارع پرورش قرقاول معتبر یا مزرعه ای که گله قرقاول مادرپرورش می دهد تخم نطفه دار تهیه کنید .

قابلیت جوجه در آوری:

در بیشتر جوجه کشی ها بطور متوسط 50 جوجه ازهر 100 تخم به دست می آید . البته در مورد قرقاولی که روی تخم هایش می خوابد نتیجه به مراتب رضایت بخش تر است ، زیرا از 12تخم 10 یا حتی 11جوجه بیرون می آید . درماشینهای جوجه کشی خانگی ، میزان جوجه کشی بین 40 تا 70 درصد است . این ماشینهای جوجه کشی کوچک گاهی در دوره جوجه کشی قادر به ایجاد شرایط مطلوب برای جوجه گیری نیستند.

 

پرورش کبک از تخم تا جوجه

کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, ازدرصد بهره وری بالایی برخوردار است. به طوری که می توان گوشت آن را عرضه داشت. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, درتمام طول سال پرورش داد.
پرورش: قبل از هر چیز, با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرمایا گرمای بیش از حد, حائزاهمیت می باشد. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دستداده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۸۰ درجه فارنهایت شروع به رشد (تشکیل جنین) مینمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیرا هنگامی که تخم در دمای ۸۰ درجه در حال رشد میباشد, با جمع آوری و ذخیره آن در دمای توصیه ای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت, جنین ممکن است آسیب دیده و نهایتا تخم به حالت گندیده باقی بماند. جمع آوری تخم ها به طور متناوب مانع از کثیفی و آسیب دیدگی آنها می گردد. اما داشتن تعدادی تخم کثیف در مجموعه تخمهای جمع آوری شده بدیهی به نظر می رسد. لذا باید آنها را با کاغذ سنباده نرم تمییزنمود. حتی المقدور از شستن تخم کبک ها جهت رفع آلودگی و کثیفی باید خودداری نمودزیرا امکان نفوذ باکتری ها و سایر ذرات مضر به داخل پوسته در طی زمان شستشو وجوددارد. در صورت انتخاب روش شستشو باید توجه داشت که آب مورد نظر برای شستن تخم هاگرم تر از دمای تخم باشد. در غیر این صورت, باکتری ممکن است بواسطه پوسته به داخل تخم جذب شود. تخم ها را باید در یک مکان خنک با تهویه مناسب در دمای ۶۰-۵۵ درجه فارنهایت ذخیره نمود. شایان ذکر است که تخم کبک را می توان برای مدتی طولانی قریببه سه هفته با درصدی کم از ضایعات نگه داری نمود. اما روند نرمال ست کردن تخم ها یک الی دوهفته بوده و در کل زمانی بیش تر ازسه هفته برای نگهداری تخم توصیه نمی گردد. چرخاندن تخم ها در طول دوره نگه داری الزامی و مورد نیاز نمی باشد اما در صورتی که بیش از یک هفته نگه داری شوند, آنگاه باید آنها را به طور متناوب چرخاند. به منظورحصول بهترین شرایط و بیشترین درصد هچ (جوجه گیری), باید یک دستگاه تمام اتوماتیک راتهیه و آنرا یک تا دو روز قبل از قرار دادن تخم ها در آن, راه اندازی و فعال نمود. در فاصله زمانی باقی مانده تا قرارگرفتن تخم ها داخل دستگاه باید وضعیت دستگاه رابررسی نموده و در نهایت دما و رطوبت را به حد مطلوب تنظیم نمود. در دستگاه, تخم هادر ۲۱ روز اول تحت دمای ۹۹/۵ درجه فارنهایت و رطوبت ۸۶ قرار گرفته و در روز ۲۱, بعداز انتقال به هچر, دما نیم درجه کاهش یافته و تا ۲۴ ساعت ثابت باقی می ماند. سرانجام در روز ۲۳ دما به ۹۸/۵ تقلیل می یابد. اما رطوبت از روز ۲۲ تا زمان هچ به %۹۰افزایش می یابد. زیرا رطوبت بالا به جوجه ها کمک می نماید تا به راحتی از تخم خارج شوند.

تخم کبک به طور میانگین پس از ۲۴ روز به جوجه تبدیل می شود.اما بعضی از تخم هادر روز ۲۳و برخی در روز ۲۵ هچ می شوند. به منظور حذف تخم های جنین مرده و بدون نطفه, در روز ۸ و سپس در روز انتقال آنها از دستگاه ستر به هچر ( ۳ روز مانده بههچ), تخم ها تحت کندلینگ قرار می گیرند. پس از خشک شدن جوجه ها, آنها را از فضای هچر به فضای نگه داری (سالن پرورش) برده که دارای دستگاه مادر مصنوعی بوده و از قبل ضدعفونی شده است. باید توجه داشت که ظروف آبخوری و دانخوری به اندازه کافی در دسترس باشد. ظروف آبخوری باید دارای دهانه پهن و دیواره کم ارتفاع باشند. در غیر این صورت امکان خفگی جوجه ها وجود دارد. عمق آب نباید متجاوز از۲ سانتیمترباشد. جوجه ها بایدبه طور مداوم به آب خنک و تازه دسترسی داشته و ظروف مربوطه باید به طور روزانه تمییز و گندزدایی گردند. در مورد دستگاه های مادرمصنوعی, دما برای چند روز اول۹۵-۹۰درجه فارنهایت بوده و در هر هفته دما به ازای ۵ درجه کاهش یافته تا جوجه هابه سن یک ماهگی برسند. در این زمان نیاز مبرم به استفاده از دستگاه مادر مصنوعی محسوس نمی باشد. علاوه بر دستگاه مادر مصنوعی می توان از لامپ های حرارتی, بخاریهای برقی و یا گرمکن های گازی و نفتی استفاده نمود. اما در ۲ مورد اخیر الذکر بایدتوجه داشت که در صورت استفاده, فضای پرورش باید از سیستم تهویه مطلوبی برخوردارباشد. در صورت نگهداری جوجه ها در سالن باید به خاطر داشت که کف سالن به خودی خودگرم نبوده و جوجه ها ممکن است با مشکل مواجه شده و دچار سرماخوردگی یا خفگی ناشی ازروی هم ریختن شوند. لذا در بستر باید از کف پوش هایی همانند نرمه چوب, سیفال برنج, کاه و یا پوشال بسته بندی استفاده نمود. در پایان متذکر می گردد که جوجه ها برای هفته اول باید در نزدیکی منبع حرارتی قرار گرفته و حتی المقدر در قفس یا سالن مشبک ( توری کشی) نگهداری شوند.

مرگ جنین
هچ یا (جوجه گیری) ناموفق را می توان در ۲ عاملتخم بدون نطفه و دیگری مرگ جنین جویا شد. به طوری که هر یک از این عوامل می تواندبعد از مرحله هچ یا با روش کندلینگ تشخیص داده شود. بدین منظور باید تخم های هچ نشده را جمع آوری و آنها را بررسی نمود. باید توجه داشت که ثبت تعداد دفعات مرگ جنین در تخم ها می تواند در تغییر و اصلاح روش کنونی جوجه کشی و نهایتا افزایش بهره وری موثر واقع شود.
مرگ جنین به طور قطع در دو زمان متفاوت از دوره جوجه کشی رویمی دهد. یکی در ۳ روز اول جوجه کشی و دیگری در ۳ روز آخر مانده به زمان هچ. مرگ ناگهانی جنین قبل از زمان هچ در پی تغییر وضعیت زیستی جنین از محیط داخل تخم به فضای بیرون میباشد. در این حالت جوجه ممکن است با مشکلاتی همانند تنفس و جذب کیسه زرده مواجه گردد که گاهی اوقات کنترل رطوبت لازمه رفع این موانع میباشد. به طورنرمال از میان تخم های نطفه دار %۹۳ %۸۸ و در حالت کلی هچ %۹۰ %۸۵ تخم ها بایدبه جوجه تبدیل شوند. نظر به اینکه مرگ زودرس جنین در زمان شکل گیری ارگان های جنینی روی می دهد, رشد مناسب جنین در داخل تخم همراه با مشخصه های بارزی اعم از قرارگرفتن سر در زیر بال راست, بزرگی سلول هوا به اندازه کافی جهت قرار گرفتن جوجه درحالت مناسب برا ی هچ و عدم خشکی لایه و پوسته تخم (شالاز) در مدت زمان هچ جوجه میباشد. شایان ذکر است که باید به علائم خشکی, وضعیت نوک و فرم صحیح بال و پا توجه داشت و در صورت مشاهده هرگونه مورد غیر معمول, آن را به منظور تشخیص علل و اخذراهکار های مطلوب در مراتب آتی, ثبت نمود. زیرا به موجب آن می توان درصد نطفه داری, جوجه گیری و همچنین درصد کلی تخم های هچ شده را محاسبه نمود. در پایان ذکر این نکته حائزاهمیت است که هرگونه تغییر در مقادیر ثبت شده یا پراکندگی میزان مرگ جنین میتواند به عنوان زنگ هشداری برای اصلاح به موقع مشکلات جزئی و جلوگیری از شیوع وتشدید آن تا حد بحرانی در نظر گرفته شود.

جوجه کشی و دستگاه جوجه کشی
دوره جوجه کشی به مدت ۲۴ روزطول میکشد و لذا درجه حرارت ماشین جوجه کشی باید ۹۹/۸ درجه فارن هایت تنظیم و میزانرطوبت ۶۵ درصد تنظیم گردد . در روز هچ جوجه ها میزان رطوبت بایستی ۸۰ درصد باشد .
اگر رطوبت در هچر به اندازه کافی نباشد موجب خشک شدن پوسته داخلی تخم ها گشته و جوجه ها به سختی میتوانند پوسته داخلی و خارجی تخم را شکسته و از تخم خارج شوندصورت استفاده از ماشین های جوجه کشی معمولی گذاشتن پارچه ای خیس در داخل هچر و یااستفاده از مرطوب کننده های اتوماتیک در داخل دستگاه هچر الزامی است . ماشین های جوجه کشی تمام اتوماتیک که رطوبت و حرارت را به طور خودکار انجام میدهند توصیه میگردد. یکی از مسایل مهم در افزایش میزان هچ چرخش تخم ها در داخل ستر است . این عملمانع از ان میشود تا جنین به سطح پوسته نزدیک و به ان بچسبد که در غیر این صورت ضمن پاره شدن شالاز تخم، موجب مرگ جنین خواهد شد . سیستم چرخش اتوماتیک ماشین جوجه کشی هر یک ساعت یکبار مانع از اشکال فوق شده و باعث ایجاد یک هچ موفق نیز خواهد شد .

هچ جوجه گیری
مرحله هچ به ۲ یا ۳ روز آخر دوره جوجه کشی اطلاق گردیده که در این روزها جوجه ها پوسته تخم را شکسته و بیرون می آیند. در این زمان باید از چرخاندن تخم ها خودداری نمود. بدیهی است که در ۳ روزآخر باید تخم هارا از دستگاه ستر به دستگاه هچر انتقال داد. اما در صورت عدم دسترسی به هچر، بایدتخم ها را از شانه های گرداننده ستر برداشته و آنها را در سبد های پلاستیکی یا فلزی هچر یا روی یک مقوای ضخیم قرار داد. در صورت استفاده از مقوا بایدتوجه داشت که جریان هوا را مسدود نکرده و یا با آب یا اجزای گرمازا تماس نداشته باشد. در این میان افزایش رطوبت حائز اهمیت بوده و آنرا می توان با قرار دادن یک ظرف آب یاافزایش سطح تبخیر دستگاه، به ۸۰% رساند. زمان بیرون آمدن از تخم به قدرت و توانایی جسمی جوجه جهت شکستن پوسته بستگی دارد. در این هنگام جوجه ها همزمان با تقلا برای خروج از تخم مدتی را به استراحت به منظور بازیابی دوباره نیرو پرداخته که نبایدجوجه را مرده فرض نمود. کل زمان هچ بین ۱۰ تا ۲۰ ساعت طول کشیده که در این مدت جای هیچ نگرانی نیست. اما در صورت تجاوز زمان به بیش از ۲۰ ساعت، آنگاه باید تخم هایشکسته را بررسی نموده و حتی الامکان جوجه ها را بیرون آورد. هنگامی که جوجه ها ازتخم بیرون می آیند باید در دستگاه باقی مانده تا خشک شوند. به منظور تسریع روند خشکشدن جوجه ها، تهویه باید افزایش یابد. زمانی که بیش از %۹۰ درصد جوجه ها خشک شوند،آنگاه باید آنها را از دستگاه برداشت و به بستر پرورش انتقال داد. اگر جوجه ها بیش از حد در دستگاه باقی بمانند ممکن است با خشکی عضلات مواجه شده و در مواقع بحرانی تلف شوند.تخم هایی که یک روز بیش تر از زمان مورد انتظار در دستگاه باقی مانده وجوجه نشده اند بعنوان ضایعات تلقی شده و باید حذف گردند. باید توجه داشت که کمک به جوجه جهت بیرون آمدن از تخم در اکثر مواقع بی نتیجه مانده و به مرگ جوجه منتهی میگردد. زیرا ممکن است کیسه زرده به طور کامل جذب نشده باشد و هنگام جداسازی جوجه ازتخم پاره شود. جوجه های ضعیف در صورت بیرون آمدن از تخم باید از سایر جوجه ها جداشده و به طور ویژه تحت مراقبت قرار گیرند. زیرا زمانی که با سایر جوجه ها درشرایط عادی رها شوند، دوام نیاورده و تلف می گردند. در پایان متذکر می گردد که جوجه های ضعیف را هرگز نباید برای مولد منظور نمود زیرا ممکن است که خصایص ژنتیکی به سایر جوجه های حاصله از این مولد انتقال یابد.

جوجه ریزی
دو هفته اول پرورش از اهمیت خاصی برخوردار استل ذا بایستی شروع خوبی داشت و به همین دلیل برنامه ریزی از قبل خیلی مهم تلقی میشود . بدین منظور جایگاه اولیه جوجه ها بایستی گرم و اب و غذا به راحتی در دسترس باشند . بنا بر این از صحت انجام کار کلیه ابخوری ها ، دانخوری ها و همچنین منابع گرما زابایستی اطمینان حاصل نمود . زیرا جوجه ها در ده روز اول نمی توانند خود را با شرایط محیط وفق دهند . بنابر این منابع گرمازا از قبیل لامپ های الکتریکی لامپ های حرارتی و بخاری های نفتی و یا گازی از ملزومات بشمار میرود. بایستی در نظر داشت اگر جوجه ها در زیر مادر مصنوعی یکجا و در مرکز ان جمع شوند درجه حرارت کم است و اگر به اطراف پراکنده شوند درجه حرارت زیر مادر مصنوعی زیاد میباشد و بایستی حرارت را کم نمود حالت مطلوب پراکندگی یکنواخت زیر مادر مصنوعی میباشد.

 

 

 

پرورش قرقاول

 

نام فارسی:

قرقاول ـ تذرو ـ خروس صحرائی

نام محلی:

تیرنگ ـ تورنگ ـ خروس جنگلی

نام انگلیسی:

Pheasant

نام فرانسه:

Faisan

نام علمی:

Phasianus clochicas

قرقاول کلمه‌ای ترکی است. نام های فارسی آن تَذَرو، ترنگ و خروس صحرایی است. قرقاول را در زبان انگلیسی Pheasant ودر زبان فرانسوی Faisan ودر زبان عربی «الفزان» و «طائر التدرج» گویند.

نام علمی قرقاول Phasianus colchicus است که شکل لاتینیزه نام یونانی این پرنده‌است. فاسیس در یونانی نام قدیمی رودی در غرب گرجستان بوده که امروز ریونی نام دارد و کلخی هم نام قومی باستانی است که در آن منطقه سکونت داشته‌اند.

قرقاول پرنده‌ای است که به خاطر داشتن دم بلند و راه رفتن باشکوهش از سایر ماکیان متمایز می‌شود. این پرنده یکی از عجیب‌ترین پرندگان جهان است. در ۲ یا۳ هفته اول زندگی یک جفت پنجه روی هر بال این پرنده وجود دارد. قرقاول‌ها روی درختان زندگی می‌کنند و انواع بالغ از برگ‌های درختان، حشرات، تمشک، دانه‌ها و میوه‌های جنگلی تغذیه می‌کنند و افزایش و کاهش میوه‌های جنگلی و حشرات در جمعیت این پرنده موثر است. پس از خوردن یک غذای کامل، وزن آن‌ها آن‌قدر سنگین می‌شود، که پرواز برایشان بسیار دشوار می‌شود. این پرنده هنگام احساس خطر معمولاً پرواز نمی‌کند، بلکه به سرعت می‌دود و پنهان می‌شود. پروازش پرتوان و آغاز آن پرسر و صداست. در ارتفاع کم پرواز می‌کند و مدت پروازش معمولاً کوتاه‌است.

تاریخچه پروش قرقاول:

جانورشناسان معتقدند که زیست گاه اولیه قرقاول مشرق زمین ومخصوصاً قفقاز وسواحل دریای خزر است واین موضوع از قدیم مورد تأیید دانشمندان بوده‌است به طوری که شاردن معروف در جلد دوم سفرنامه خود می‌نویسد: «آن چه که در دهانه رودخانه ایونی در مجاورت دریای سیاه کاملاً مطابق نوشته‌های مورخین باستان یافتم، قرقاول‌های شکیل وعظیم آن است که از حیث لطافت در سرتاسر آفاق بی نظیر است وبه نظر من چنان پرندگانی با چنین گوشت مطبوع وذائقه نواز در هیچ جای جهان پیدا نمی‌شود...». صرفنظر از نوشته شاردن توجه به نام Faisan نشان می‌دهد که از کلمه Phase فاز مشتق شده که نام رودخانه‌ای است که از کوه‌های قفقاز سرچشمه می‌گیرد و امروزه به نام محلی فاکزFachs نامیده می‌شود ودر گرجستان امروزی جاری است که در قدیم به آن کلشید می گفته‌اند وپیداست که نام علمی قرقاول معمولی Ph.Colchicus از نام آن گرفته شده‌است. مارسیال Martial دانشمند وشاعر یونانی در نوشته‌های خود ذکر می‌کند که قرقاول برای اولین بار از قاره آسیا به یونان برده وسپس از آن جا به سایر کشورهای دیگر منتقل شده‌است. مورخ مذکور می‌نویسد که آرگونوت Argonaute قهرمان افسانه‌ای یونان در سفرهایی که با کشتی معروف وتاریخی خود Argo به نقاط مختلف جهان کرد، موفق شد قرقاول را به همراه حیوانات شگفت آور دیگری به عنوان هدیه برای مردم یونان بیاورد. امروزه نیز با این که قرقاول به تمام نقاط دنیا برده شده‌است ولی پرنده مذکور تنها در مناطق مرطوب ومعتدل وپوشیده از بوته و درخت وجنگل به زاد و ولد پرداخته وبه آسانی پرورش می‌یابد. بعد از یونانی‌ها، رومی‌ها جزو اولین ملل اروپایی بودند که به مطالعه این پرنده پرداختند. در قرون وسطی قرقاول به کشور فرانسه راه یافت وفرانسویان در آغاز بدان خروس لیموژCoq de limoge می‌گفتند. در اوایل پرورش قرقاول در فرانسه ومتعاقب آن در انگلستان فقط به خاطر استفاده از گوشت لذیذ پرنده بوده‌است وبه این ترتیب به زیبایی پرنده توجه چندانی مبذول نمی‌شد. علت این امر نیز بیشتر به خاطر علاقه‌مندی شاهان وسرداران آن زمان به خوردن غذاهای خوشمزه و به اصطلاح عادت آنان به پرخوری وشکم پرستی بوده‌است. آثار موجود نشان می‌دهد که در اوایل قرن چهاردهم خوردن گوشت قرقاول در فرانسه واروپا متداول گردید واین علاقه‌مندی به حدی شدید بود که شاهان ترجیح می‌دادند، پرنده را پس از طبخ با همان پرهای الوان ودم بلند و پاها، بر سر سفره به معرض تماشای مدعوین قرار دهند. شارل هفتم یکی از طرفداران جدی گوشت قرقاول بود ودستور می‌داد که در تمام میهمانی‌های رسمی فقط از گوشت پرنده مزبور استفاده شود. در هرحال پیشرفت پرورش قرقاول در اروپا مدیون فعالیت‌های شاهانی نظیر: هنری چهارم، لویی سیزدهم ومخصوصاً لویی چهاردهم وپانزدهم می‌باشد. گذشته از مصرف گوشت، علاقه‌مندی بسیاری از امپراتوران وسرداران اروپا به شکار وشرکت در مراسم مزبور موجب می‌گردید که عده‌ای از افراد به پرورش چنین پرندگانی مأموریت می‌یافتند وبه این ترتیب در ازدیاد طبیعی پرندگان و حیوانات شکاری کوشش واهتمام لازم به عمل می‌آمد. به طور کلی باید در نظر داشت که تا قبل از سال ۱۸۶۱ میلادی حداکثر تلاش مأمورین مذکور وهم چنین پرورش دهندگان بر این بود که از راه طبیعی به ازدیاد قرقاول‌ها بپردازند و به این ترتیب هیچ گاه اقدامی به منظور پرورش دستی پرنده مزبور به عمل نمی‌آمد، ولی از آن به بعد به خاطر این که زاد وولد وتکثیر قرقاول‌ها تحت کنترل قرار گرفت و بشر موفق گردید در پرورش این حیوان دخالتی بیشتر نماید، کم و بیش نگهداری قرقاول در نزد پرورش دهندگان رواج یافت وفعالیت مزبور نیز به کارهای دیگر دامپروری افزوده شد. اولین کشوری که در این راه قدم پیش گذارد انگلستان بود، پرورش دهندگان انگلیسی به خاطر این که به تقاضای خریداران داخلی وخارجی این پرنده جواب مثبت بدهند سعی کردند مراکز نسبتاً بزرگی برای پرورش دستی قرقاول تهیه نمایند وکم وبیش از راه وروش‌های علمی وصحیح برای پرورش این پرنده پیروی نمایند.

مقدمه:

پرورش قرقاول در پاره ای از مراکز مهم دامپروری دنیانظیرکشورهای انگلستان- آلمان-لهستان ـ فرانسه ـ بلژیک ـ هلند و آمریکا جریان داشته وبرخلاف سایر طیور اهلی نگهداری این حیوان چندان عمومیت ندارد . علت محدودیت فعالیت مذبور اکثراً بخاطر عدم اطلاع دامپروران در امر پرورش حیوان نامبرده است و تصور می شود که نمی توان استفاده های کافی و زیادی ازنگهداری قرقاول حاصل نمود.

زیرا عدم آگاهی از نحوه پرورش و نبودن دانش  روز و منابع تحقیقاتی در خصوص این پرندگان اغلب باعث شکست علاقه مندان به پرورش در نتیجه  زیانهای جبران ناپذیر از این بابت می باشد که در نهایت باعث دلسردی و کناره گیری می گردد . زیبائی خاص و رنگهای جالب و متنوع پرهای قرقاول موجب شده است که حیوان نامبرده جزء یکی از بهترین پرندگان زینتی جهان بشمار رفته و نژادهای مختلف آن باقیمت بسیار زیاد بفروش می رسد.

قرقاول از نژادهای متعددی تشکیل یافته که کلیه آنها با داشتن رنگهای مختلف مشخصات جداگانه باسامی خاصی نامیده شده و به آسانی از یکدیگر تمیز داده میشوند .ازنظر مشخصات ظاهری و فیزیولوژیکی کم و بیش تمام خود خواص گروه مایکان را دارا می باشد . قد حیوان به اندازه مرغ و خروس معمولی بوده ولی پرهای دمدرقرقاول بخصوص جنس نر آن رشد بسیار زیادی کرده است بطوریکه در بعضی ازنژادها طول دم تا یک مترونیم رسیده است درازی قرقاول از سرتا انتهای دم 2متر هم می رسد وزن قرقاول های بالغ بین 1 تا 2کیلوگرم می باشد و تنها در یکی ازنژادها که شرح آن بعداً خواهد آمد و معروف به غول قرقاول می باشد وزن تا 4 الی 5 کیلوگرم همه رسیده است .

جنسیت قرقاول تشخیص نر و ماده قرقاول بسهولت انجام پذیر است . قرقاولهای نر ازپرهای رنگین فوق العاده جالب و زیبا پوشیدن شده اند که ماده ها فاقد آن هستند .قرقاولهای ماده اندامی کوچک ولی کشیده و ظریف بوده و رنگ آن خاکستری کور متمایل به قهوه ای یکنواخت می باشد .سرحیوان کوچک و دارای فکی کوتاه و خمیده می باشد . سوراخ بینی ظریف و توسط پرهای رنگینمخفی می باشد
پرهای قرقاول به خلاف بسیاری از پرندگان مثلثی شکل کوتاه و منظم بوده و با نظم وترتیب خاصی برروی یکدیگر قرار گرفته اند و کلیه پرهای رنگین گذشته ازدرخشش جلای خاص حاشیه قهوه ای رنگ زیبا و منظمی دیده می شود وضع قرار گرفتن پرها در روی سر بطور خاصی صورت گرفته و رویهم رفته شکل دو شاخ را به قرقاول نر می دهد حالت مذبور نیز بنوبه خود در زیبائی حیوان سهم بسزائی داردساختمان پنجه در قرقاولها نظیر مرغ و خروس بنحوی است که حیوان قادر است براحتی و آسانی روی زمین راه برود .
قرقاول هنگام پرواز صدای مخصوصی تولید می نماید . صداهای مذبور در جنس نر کاهی اوقات خشن تر از حالت عادی بگوش می رسد و در چنین حالتی منظور از این آهنگها تهدید و تولید وحشت برای طرف مقابل می باشد . قرقاول از قدرت بدنی بالائی برخوردارست بطوریکه در استارت حرکت اولیه با قدرتحدود 80 کیلومتر در ساعت از زمین بلند می شود. قرقاول حیوان ترسو بوده بهمین دلیل تا آخرین مرحله دید خود را مخفی نگه می دارد. قرقاول از شامه بسیار قوی برخوردار بوده و از بوی بد به شدت گریزان است . قرقاول پرنده ای دیرآشنا و بد غلق بوده و بهمین دلیل به سختی رام میشود

نژادهاـ بطور کلی نژادهای قرقاول دو دسته هستند . 1ـ قرقاول های با دم طویل که پرهای دم در آنها بلند بوده و از چند ردیف تشکیل یافته اند در این دسته بسیاری از قرقاولهای عادی و اهلی که امروزه پرورش داده می شوند و تعدادی ازقرقاول های که شکار خوبی برای شکارچیان بشمار می روند قرار دارند وپراکندگی آنهادر دنیا از سایر قرقاول ها بیشترند.

گونه‌های قرقاول در ایران

قرقاولهای ایران همه از یک گونه‌اند ولی با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تفاوتهای ظاهری برخی آنها را به 4 زیر گونه تقسیم می‌کنند:

·     قرقاولهای ارسباران و دشت مغان

·     قرقاولهای تالش از آستارا تا چالوس

·     قرقاولهای گلستان از بابل تا گلستان

·     .قرقاولهای سرخس و حوالی رودخانه مرزی هریرود

تفاوت قرقاول ایرانی و امریکایی در حلقه دور گردن و اندازه طول دم ورنگ بندی می باشد دور کردن قرقاول امریکایی یک حلقه سفید قرار داردکه در قرقاول ایرانی این حلقه وجود ندارد .

فواید گوشت:گوشت آن بسیار لطیف، سریع‏الهضم، تولیدکننده خون، مقوى هوش، رافع فراموشى و وسواس خصوصاً اگر ۳ روز متوالى کباب آن خورده شود/ چکاندن زهره و خون آن در چشم جهت آمدن آب در چشم/ انفیه زهره آن جهت رفع نسیان، وسواس، خیالات واهى/ مالیدن سرگین آن جهت درمان لک‏هاى سفید بدن و اصلاح بشره زنان حامله/ خاکستر پر آن سیاه‏کننده مو ولى زود سفید مى‏گردد/ ساییدن استخوان بسیار ساییده شده آن جهت التیام زخم‏ها/

سالن پرورش قرقاول:

سالن های پرورش قرقاول به دو صورت سالن پوشیده و سالن توری یا فنسی است که هر روش تکنیک خود را دارد چه برای جوجه کشی و چه برای دوره تخم گذاری                              

اصول بهداشتی سالنهای پرورش قرقاول:

سرکشی مداوم و پیوسته گله پرورشی ، رمز موفقیت یک دوره پرورشی و تضمین کننده سلامتی گله است. به عنوان مثال اگر مشاهده شود که پرندگان در یک جابیش از حد اذحام نموده‌اند و یا به حالت غیر طبیعی ایستاده‌اند و یا مشاهده مرگ و میر و تلفات غیر طبیعی در سالن ، مواردی است که ما را در تشخیص به موقع و سبب شناسی وقایع کمک می‌کند. باید همواره به خاطر داشت که پیشگیری بیماری بیش از درمان باید مورد توجه قرار گیرد.
از اصول بهداشتی لازم در سالنهای پرورش قرقاول تمیزی و ضدعفونی سالن و تجهیزات و عاری بودن اقلام غذایی از کپک و قارچهای آلوده کننده می‌باشد. قرقاولها اکثرا به بیماریهایی که مرغ دچار می‌شود با همان علائم به آن امراض مبتلا می‌شوند. از بیشترین بیماریهای رایج بین قرقاولها می‌توان به کوکسیدوز ، آلودگهای انگلی ،مسمومیتهای قارچی وبوتولیسم اشاره نمود.

جوجه کشی :

جوجه قرقاول یک روزه همانند سایر حیوانات تازه متولد شده به مراقبتهای ویژه و بخصوص دسترسی به غذاهای کافی نیاز دارد. همچنین سالن محل پرورش جوجه‌ها باید دراری فضای کافی باشد و در ضمن کاملا تمیز و ضدعفونی شده باشد. هر جوجه قرقاول نیاز به 0.5 فوت مربع فضا دارد. کف سالن باید با خاکاره پوشیده شده باشد و هرگز نباید از کاغذ و مواد نامناسب دیگر برای پوشش بستر استفاده کنیم چرا که جوجه قرقاول در ایستادن روی سطوح صاف ، همواره دچار مشکل می‌شود. هر مادر مصنوعی برای حداقل 200 الی 250 جوجه در نظرگرفته می‌شود.
از آنجایی که معمولا دسترسی به تخم مرغهای نطفه‌داردر اواخر بهار و اوایل تابستان امکان پذیر است به منابع حرارتی چندانی برای تولید گرما در سالن احتیاج نمی‌باشد. معمولا برای اعمال برنامه‌های نوری در سالن ازلامپهای مادون قرمزاستفاده می‌شود. این لامپها باید حاوی پرتوهای نور قرمز رنگ باشد چرا که نور سفید باعث ایجاد مشکلات دگرخواری و کانیبالیسم در سالن پرورش می‌شود.
دانخوریهامعمولا بعد از هفته اول باید عموما در مکانهای از سالن تعبیه شوند که نورمادون قرمز مستقیما بر مواد خوراکی نتابد زیرا باعث تخریب ویتامینهای موجوددر جیره بخصوص ریبوفلاوین می‌شود. دمای مادر مصنوعی در هفته اول باید 100درجه فارنهایت باشد و 24 ساعت قبل از ورود جوجه‌های قرقاول به سالن بایددمای مناسب در داخل سالن تامین گردد. نظارت و بازرسی مستمر سالن بخصوص درروزهای اول و دوم ضروری می‌باشد و عملکرد لامپهای مادون قرمز سالن بایدبررسی شود.
بعد از هفته اول دمای سالن به تدریج 5 درجه کاهش می‌یابدتا اینکه نهایتا در 85 درجه فارنهایت باقی می‌ماند. بعد از گذراندن 4 هفتهپرورش از منابع حرارتی کمتری در سالن استفاده کرد ولی بهر حال توصیه می‌شود که در هر زمان برای پیشگیری از وقوع مسائلی مانند لرزیدن قرقاولها ودیگر مسائل پیش بینی شده، آماده راه اندازی سیستمهای حرارتی موجود در سالن بود. در دوره تخمگذاری قرقاولها دمای سالن در حدود 70 الی 80 درجه فارنهایت توصیه می‌شود.

احتیاجات آب :

آب از نیازمندیهای اصلی قرقاولهای جوان محسوب می‌شود. خنکی و تمیزی آب باید همواره رعایت شود. ابتدا می‌توان از سنگهای رنگین و سنگ مرمر در ظروف آب قرقاولها استفاده کرد تا از خیس شدن آنها در نتیجه ورود به داخل آبخوری جلوگیری کند. یک قرقاول در حال رشد به 2 الی 5 گالن آب نیاز دارد و 200قرقاول در حال رشد بعد از دو هفته اول روزانه به 5 گالن آب نیاز دارند.

اصول تغذیه:

يكي از موارد مهم در پرورش طيور مسئله تغذيه مي باشد. تغذيه طيور بخش مهمي از وظايف يك پرورش دهنده طيور را تشكيل مي دهد. تغذيه از دو جنبه بهداشتي و اقتصادي حائز اهميت است. از نظر بهداشتي پرنده هنگامي مي تواند به فعاليتهاي مرفولوژيكي خود به طور مناسب ادامه دهد كه تمام مواد غذايي مورد نیاز در اختيارش قرار گيرد. از نظر اقتصادي هم بايد توجه داشت كه 75 درصد از هزینه پرورش را هزينه هاي مربوط به خوراک تشكيل مي دهد. واحد تهيه خوراک كار تأمين و توليد انواع جيره هاي غذايي براي پرندگان در كليه مراحل رشد و نمو را از جوجه هاي يكروزه تا پرندگان گوشتي و مولدين به عهده دارد. در اين واحد، مواد اوليه مورد نياز به نسبتهاي كاملاً دقيق و مشخص با هم مخلوط و آسياب مي شوند.

قرقاول ها از ابتدای پرورش نياز به انرژي بالایی دارند لذا بهترين نتيجه با جيره آغازین[1] حاوی 28% پروتئين تا 4 هفته اول، 25% پروتئين از 4 تا 9 هفته و 22% پروتئين از 9 تا 16 هفته بدست مي آيد. جيره غذايي پرندگان پرورشي از ذرت، گندم، کنجاله سويا، پودرصدف، نمك، مکمل ويتامين ها و مواد معدني و غیره تشكيل مي شود.

دسترسي به خوراک براي جوجه هاي قرقاول از ضروريات پرورش مي باشد. جيره هاي غذايي پرندگان زينتي و يا بوقلمون در کارخانجات خوراک توليد مي شود كه قابل اطمينان و توصيه مي باشد. جيره آغازين بايد حاوي 28 الي 30 درصد پروتئين باشد كه براي برآورد احتياجات اين پرنده براي رشد سريع و پردرآوري ضروري مي باشد. جيره هایي كه به شكل كرامبل[2] ارائه مي شوند نتايج رضايت بخشي را موجب گرديده اند. اما بايد توجه داشت كه جوجه هاي قرقاول قادر به مصرف خوراك پلت شده تا سن سه هفتگي نيستند. جيره هاي غذايي قرقاول بايد حتما حاوي كوكسيدواستات باشد تا از ابتلا به كوكسيدیوز جلوگيري شود.

بر اساس تحقیقات محوطه سالن فنس گذاری شده اصلی بهتر است یونجه و شبدر کشت شود علاوه بر تداعی محیط طبیعی پرنده یکی از اصلی ترین خوراکهای این پرنده است و تاثیر به سزایی در سلامتی و رشد پرنده دارد. به طوری که در مزارعه های که در شمال کشور از این روش استفاده شده بود پرنده های شاداب تر دارای پر و بال زیبا تر و سلامتی بیشتری نسبت به پرنده هایی که در سالن نگهداری می شدند بودند .

یکی از سولهای متداول درباره قرقاول که اصولا کسانی که شروع به پرورش می کنند دارند قدرت تحمل پرنده در برابر نوسانات سرما و گرما محیط می باشد بر طبق تحقیقات که در شهرستان صحنه استان کرمانشاه انجام شد. قرقاولها در دمایی نزدیک به 12 درجه زیر صفر را به راحتی تحمل کرده و در نوسان گرمایی درجه بالا تا 45 درجه را تحمل میکنند اما واقعیت مسئله این است که قرقاول پرنده سرما است . و در تحقیقات منطقه صحنه دما هوا وقتی به 30 درجه می رسید (له له )زدن پرندها شروع می شود. و یکی از بهترین راهکارها در این زمینه که در تحقیقات این پرنده در روزهای گرم تابستان انجام شد بر روی سر قرقاولها آب به صورت بارانی قرار داده شد که تاثیر فوق العاده زیادی داشته و به پرورش دهنده های مناطق گرم این روش توصیه اکید می شود.

موضوع دوم این است دوره تخم گذاری پرنده در صحنه از 20 فروردین شروع می شود و تا شهریور ادامه دارد.در محیط رو باز دوره کاملا طبیعی می باشد.اما برای دوره های تخم گذاری در فصول دیگر در تحقیقات شمال کشور قرقاولهایی که در سالن نگهداری می شدند در ماههای پاییز و حتی زمستان تخم گذاری را قطع نکرده و دوره نوار تخم گذاری آنها فعال شده بود البته نکته جالب این است زمانهای که دمایی سالن بین 21 تا 28 درجه سانتیگراد به مدت 12 روز به بالا ثابت و از جیره های ویژه دوره تخم گذاری استفاده می شود.قرقاولها شروع به تخمگذاری میکردند .اما فقط 50% تخمها دارای نطفه بودند برعکس فصلهای بهار و تابستان که 95% تخمها نطفه دارند.

در نتیجه پژوهش انجام شده در مرکز صحنه در دو نوبت به قرقاولها غذا داده شد.یکی صبح زود و نوبت بسیار مهم غروب چون باید پرنده حتماشبها سیر باشد.پرندگانی که با این نوبتهای غذایی غذا دهی شدند از سلامت و مقاومت بیشتری برخوردار بودند. نکته دیگر غذا دهی که بسیار مهم است در دوره جوجگی پرنده مهم است درصد پروتئین در جیره جوجه قرقاول است درصد پروتئین باید کمتر از 25%نباشد. متاسفانه به قرقاولها غذایی معمولی مرغ می دهند که باعث رشد کم جوجه ها و تلفات در دوره پرورش می شود.نوع جیره بندی بسیار اهمیت دارد.برای پرورش قرقاول باید از 4 جیره بندی ویژه استفاده شود تا پرورش را به صرفه اقتصادی برساند

بیماریها:

بر اساس تحقیقات میدانی و نیمه میدانی انجام شده از هر 20 خانه در ایران 4 خانه از پرندگان و حیوانات نگهداری می کند .و در دنیا از هر 20 خانه 12 خانه به طوری که تجارت حیوانات خانگی به رشد 300% خود در داخل کشور به یکی از پر سود ترین تجارتها تبدیل شده است . سوال بسیاری از مردم این است . ما حیوانات را از کجا تهیه کنیم ؟؟؟ قاچاق تامین کننده این موضوع است.چون هیچ مرکز اصلی پرورش تولید و فروش وجود ندارد.یا به صورت محدود برای برخی گونه ها که آن هم بدون هیچ دانشی با انتقال بیماری های مختلف به واریانتهای دیگر و انسانی در حال تولید است. برای مثال:30% از اردکهای که از شمال کشور به غرب وارد شده بود برای نگهداری در مزارع برنج حامل ویروس نیوکاسل بودند. که تمام منطقه صحنه،گیلانغرب،هرسین، کرمانشاه ،را آلوده کرده و این بیماری را به اپیدمی منطقه تبدیل نمود. با این وصف که نیوکاسل در این مناطق در مقیاس بسیار کم در کبوتران و برخی از واحد های مرغ داری که جوجه ها از مناطق دیگر آورده بودند آلوده بود اما حال از هر 70 کنجشک 4 تا حامل ویروس نیوکاسل می باشد.و ازهر 35 کلاغ 2 تا و از هر 50 کبوتر وحشی 8 تا پس برای پرورش و تولید پرندگان زینتی و غیر زینتی از باید تجربه و دانش بالای برخوردار بود.در این مهم نه تجربه و نه دانش محض هرکدام به صورت جداگانه کاربردی نخواهد داشت و به تنهای شکست خواهند خورد باید هم از دانش بالای برخوردار بود هم از تجربه ای کافی.

 

 

 

صفحه2 از3